transfer technologii
Działania związane z transferem technologii stają się obecnie ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Nasza usługa skierowana jest do firm poszukujących partnerów biznesowych do realizowania projektów badawczych, konsorcjów naukowo - biznesowych i instytucji badawczo - rozwojowych, których chcemy wspierać w zakresie innowacyjnej działalności i stworzyć dla nich szansę szybkiego rozwoju.

Zajmujemy się szeroko rozumianym transferem i komercjalizacją technologii pomiędzy sektorem nauki i badań, a sferą działalności gospodarczej. Pomagamy w przełamaniu istniejących barier utrudniających ten transfer oraz ułatwiamy pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego istniejących ośrodków naukowych.

Naszym celem jest wspieranie wspólnych projektów badawczo – rozwojowych naszych klientów, rozpowszechnienie innowacyjnych pomysłów i nowych produktów oraz ochrona praw własności intelektualnej powstałych towarów i usług.


W ramach oferowanych usług zapewniamy:

  • wycenę praw własności intelektualnej
  • ochronę prawną rezultatów prac badawczych
  • wyszukiwanie nabywców nowych technologii
  • wsparcie w procesie komercjalizacji technologii.