jak pracujemy

PROCES POZYSKIWANIA DOTACJI

Uzyskanie dotacji unijnej jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania także ze strony przedsiębiorcy. W związku z tym nasza oferta nie opiera się tylko na opracowaniu dokumentacji konkursowej, ale obejmuje także odpowiednie przygotowanie firmy do uczestnictwa w procedurze aplikacyjnej, pomoc w zakresie dopracowania pomysłu inwestycyjnego, a także stałą współpracę i pomoc w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

1. ANALIZA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

Analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych oraz rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla projektu

2. KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i analizy finansowej, a także pomoc w nawiązaniu ewentualnej współpracy z jednostkami naukowymi/badawczymi.

3. MONITOROWANIE PROJEKTU W TRAKCIE JEGO OCENY

Konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku, dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień, pomoc przy zawieraniu umowy.

4. ROZLICZENIE PRZYZNANEJ DOTACJI

Przygotowanie wniosków o płatność, monitorowanie i kontrola realizacji projektu oraz doradztwo w trakcie wdrażania projektu o dofinansowanie.

5. PRZYGOTOWANIE FIRMY DO KONTROLI

Wsparcie przy wizycie kontrolnej ze strony Instytucji Pośredniczącej oraz doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji do kontroli projektu.