zespół
Martin Siegwald

Prezes Zarządu

Dr inż. Mariusz Uchman

Wiceprezes Zarządu

Ewelina Biszczak-Dul

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych

Justyna Piniło

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych

Beata Szeliga

Specjalista ds. funduszy strukturalnych

Paweł Szeliga

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych