zespół
Martin Siegwald

Prezes Zarządu

Dr inż. Mariusz Uchman

Wiceprezes Zarządu

Lidia Lalinsky - Sowier

Kierownik działu funduszy strukturalnych

Ewelina Biszczak-Dul

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych

Justyna Piniło

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnyc

Beata Szeliga

Specjalista ds. funduszy strukturalnych

Paweł Szeliga

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych