dotacje unijne
Od wielu lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego, pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. Fundusze te służą modernizacji, oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, celem podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

W okresie 2014-2020 przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania dofinansowania z następujących programów operacyjnych:

 • Inteligentny Rozwój
 • Regionalne Programy Operacyjne (dla każdego województwa)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Infrastruktura i Środowisko
 • Polska Cyfrowa
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Polska Wschodnia (dla przedsiębiorców z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego)

Wsparcie może być przeznaczone na realizację takich projektów jak np.:

 • Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych
 • Wdrożenie wyników B+R, nowych technologii
 • Inwestycje o wysokim stopniu innowacyjności
 • Wsparcie działań promocyjnych i eksportowych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Zakup maszyn i modernizacja zakładów produkcyjnych
 • Szkolenia i podniesienie kompetencji pracowników

Oferta naszej firmy w zakresie dotacji unijnych obejmuje:

 • Analizę możliwości pozyskania wsparcia
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji konkursowej
 • Monitorowanie projektu w trakcie jego oceny
 • Rozliczenie przyznanej dotacji
 • Przygotowanie firmy do kontroli

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu, aby umówić indywidualne spotkanie w celu rozpoznania możliwości uzyskania dotacji.