AKTUALNOŚCI

Działanie 3.2.1 Badania na rynek

Już 5 września rusza termin naboru wniosków w konkursie „Badania na rynek” w ramach działania 3.2.1 POIR.

Nabór potrwa do 28 lutego 2018 r. Ponadto dla mikro i małych przedsiębiorców wprowadzono istotne zmiany, które ułatwią im aplikowanie:

– obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
– obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.
– dodatkowe 2 pkt dla projektów gotowych do wdrożenia.

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na wdrożenie innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych samodzielnie (lub zleconych) prac B+R.

POWRÓT