AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra B+R

Juz od 1 marca 2016 r. rozpocznie sie nabór wniosków do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie obejmować inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które będą służyć do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie.

Czas trwania naboru: 01.03.2016 – 29.04.2016

Beneficjentami konkursu są przedsiębiorscy z sektora MŚP oraz duże firmy, a minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł

Budżet naboru: 1 mld zł.

Zainteresowany firmy zapraszamy do kontaktu: 17 854 51 49

POWRÓT