zespół
Martin Siegwald

Prezes Zarządu

Dr inż. Mariusz Uchman

Wiceprezes Zarządu

Lidia Lalinsky - Sowier

Kierownik działu funduszy strukturalnych

Ewelina Biszczak-Dul

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych

Justyna Piniło

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnyc

Beata Szeliga

Specjalista ds. funduszy strukturalnych

Paweł Szeliga

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych

Magdalena Pączek

Młodszy Specjalista ds. analiz finansowych