AKTUALNOŚCI

Wsparcie MŚP

Już od 19.01.2016 r. można składać wnioski w ramach regionalnego konkursu woj. podkarpackiego. Beneficjentami konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność minimum 12 miesięcy. Dotację można otrzymać na zakup nowych środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, roboty budowlane oraz nabycie środków transportu z grupy KŚT.

Poziom dofinasowania:

– mikro, małe przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowanych

– średnie przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

– dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi

min. 100 000 PLN

max. 4 000 000 PLN

– dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R

min. 100 000 PLN

max. 10 000 000 PLN

Termin naboru wniosków: 19.01.2016-31.03.2016.

Więcej informacji: 17 854 51 49

POWRÓT