AKTUALNOŚCI

Wsparcie MŚP

Już od 19 stycznia 2016 roku będzie można składać wnioski w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP.

Dofinasowanie będą mogli otrzymać mikro, małe i średnie firmy z terenu podkarpacia prowadzące działalność minium 12 miesięcy.

Wsparcie będzie obejmowało rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

POWRÓT