AKTUALNOŚCI

Uwaga Przedsiębiorcy!

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. Nabór rozpocznie się 30 stycznia 2017 i zakończy 21 lutego 2017.

  • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

– minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

– maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

  • Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 85 000 000 zł.

POWRÓT