AKTUALNOŚCI

Szybka ścieżka

W kwietniu ruszył konkurs w ramach Działania 1.1.1 – dofinansowanie można otrzymać na projekty badawczo – rozwojowe służące rozwojowi prowadzonej działalności i wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na informację o wynikach konkursu nie trzeba długo czekać – otrzymujemy ją już po 60 dniach po złożeniu wniosku, który wypełnia się i składa drogą elektroniczną, co jeszcze bardziej ułatwia procedurę. Projekt powinien być innowacyjny, odpowiadać na zapotrzebowanie rynkowe oraz stwarzać szansę szybkiego wdrożenia.

Minimalne koszty kwalifikowane: 2 mln zł

Nabór: 04.04.2016 – 29.07.2016

Budżet: 750 mln zł

POWRÓT