AKTUALNOŚCI

Pozyskaj Bon na innowacje!

Już od 23 listopada można składac wnioski w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenie – Typ 1 Bony na innowacje – RPO WP.

Sfinansować będzie można przeprowadzenie analizy wykonalności planowanego badania oraz opracowanie planu i koncepcji prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych. Współpraca z jednostką naukową będzie prowadzić do sporządzenia studium wykonalności.

POWRÓT