AKTUALNOŚCI

Ogłoszony nabór – Go to Brand

Od 24 czerwca 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie na uczestnictwo w działaniach promocyjnych (targach, misjach gospodarczych itp.), których celem jest promowanie marki polskiej gospodarki. Program jest skierowany do sektora MŚP.

Ministerstwo rozowju wyłoniło branże które będą wspierane: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, IT/ICT, kosmetyki, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych, części samochodowe i lotnicze.

W ramach konkursu będzie można sfinansować:

– wynajem, budowę i obsługę stosika wystawowego

– udział w targach i misjach zagranicznych

– delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w targach

– koszty transportu.

Wartość dofinansowania: do 85%

Maksymalna wartość projektu: 1 mln

Nabór: 24.06.2016 – 05.08.2016

POWRÓT