AKTUALNOŚCI

Ogłoszono nabór do konkursu – Działanie 1.4

Termin naboru wniosków: 12-30 czerwca 2017. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.

Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno–komunikacyjnych w modelach:

  1. B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  2. B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  3. C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

POWRÓT