AKTUALNOŚCI

Nowy nabór w województwie podkarpackim!

dotacje podkarpacie

 

1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Ogłoszony został nowy nabór dla firm z sektora MŚP mających swoją siedzibę w gminach: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

Nabór odbędzie się w dniach od 22.10.2018 do 15.11.2018.

Dofinansowanie jest przewidziane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych bądź ulepszonych produktów lub usług.

 

Poziom dofinansowania

 

Przewidziany poziom dofinansowania to 70% wszystkich kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 4 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 100 000 PLN

Zainteresowanych przedsiębiorców chcących uzyskać więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:
nr tel: 17 854 51 49!
email: info@siegmaconsult.eu

 

POWRÓT