AKTUALNOŚCI

Nabór do POPW 1.3.1 Wsparcie MŚP

PARP ogłosił kolejną edycję konkursu w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP- Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Nabór rozpocznie sie 30 czerwca i potrwa do 31 lipca 2016 r.

Konkurs jest przeznaczony dla sektora MŚP (członków ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych) na dofinasowanie projektów prowadzące do stworzenia innowacyjnych wyrobów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 mln zł

Maksymalna wartość dofinasowania: 7 mln zł.

Zapraszamy do kontaktu

POWRÓT