AKTUALNOŚCI

Nabór do działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie dla woj. Podkarpackiego

Już od 30 września będzie można się ubiegać o wsparcie projektów polegająych na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do instytucji otoczenia biznesu.

W ramach działania wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo – rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo – badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstania lub rozwoju działów badawczo – rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 30 000 000,00 zł

Nabór: 30 września 2016 – 29 grudnia 2016.

POWRÓT