AKTUALNOŚCI

Kredyt na innowacje technologiczne

Już od 28 lipca do 30 września 2016 będzie można składać wnioski w ramach II naboru do działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Konkurs ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabytych prac B+R.

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Budżet naboru: 500 mln PLN

Koszty kwalifikowane w ramach tego działania:

– zakup nieruchomości

– zakup, wytworzenie, montaż i uruchomienie nowych środków trwałych

– zakup, montaż i uruchomienie używanych środków trwałych

– zakup robót i materiałów budowlnych

– zakup wartości niematerialnych i prawnych

– pokrycie kosztów związanych z najmem lu dzierżawą gruntów, budynków.

POWRÓT