AKTUALNOŚCI

Kredyt na innowacje technologiczne – Konkurs już trwa

Informujemy, że trwa nabór Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Efektem realizacji projektu powinno być wdrożenie nowego bądź zdecydowanie ulepszonego produktu, usługi w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Poziom i sposób dofinansowania:

Kredyt technologiczny może stanowić 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, 25% to wkład własny Wnioskodawcy, który może pochodzić np. z innego kredytu. W trakcie realizacji inwestycji, dofinansowanie (premia technologiczna) wypłacane jest bezpośrednio na częściową spłatę kredytu technologicznego na podstawie wniosków o płatność, rozliczających poniesione w projekcie wydatki. Pierwszy wniosek o płatność można złożyć w chwili zrealizowania inwestycji w 25%.

Budżet naboru: 350 mln zł

Termin naboru: do 26 kwietnia 2019 roku


Zapraszamy do kontaktu!

POWRÓT