AKTUALNOŚCI

Konkursy dla firm z sektora MŚP z Polski Wschodniej

1. Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Rozpoczęcie naboru: 28.04.2017 r.
Zakończenie naboru: 30.06.2017 r.
Dotacje na opracowanie i wdrożenie nowej strategii wejścia na rynki zagraniczne (np. udział w targach, wyszukiwanie partnerów biznesowych).
Poziom dofinansowania: 80%

2. Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
Rozpoczęcie naboru: czerwiec 2017 r.
Zakończenie naboru: lipiec 2017 r.
Wsparcie przeznaczone jest na projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych wyników) wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Dotację można przeznaczyć na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, którego finałem jest wprowadzenie na rynek nowego produktu.

POWRÓT