AKTUALNOŚCI

Internacjonalizacja MŚP

W dniu 15.04.2016 r. rozpoczyna się nabór do konkursu (I etap) w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj.: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego.

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne i profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacja działaności i podniesieniem konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej.

I Etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności firmy (okres naboru: 15.04.2016-20.05.2016) – max. kwota dofinasowania do 50 tys. zł

II Etap – dostęp do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego (ogłoszenie naboru IV kwartał 2016) – max. kwota dofinasowania do 500 tys. zł

Przewidziana alokacja na działanie:
115 047 440 EUR

POWRÓT