AKTUALNOŚCI

Bony na innowacje

W dniu 5 maja został ogłoszony kolejny konkurs w nowej perspektywie w programie Inteligentny Rozwój. 65,5 mln zł to pula wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór startuje 6 czerwca. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzroniczego. Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą byc jednostki naukowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

POWRÓT