AKTUALNOŚCI

Badania na rynek

W dniu 27 kwietnia 2016 r. został ogłoszony nabór do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, który dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych, przeprowadzonych przez firmę samodzielnie, bądź  wykonanych na jego zlecenie przez zewnetrze podmioty.Projekt musi dotyczyć innowacji produktowej/ usługowej co najmniej na skalę rynku polskiego.

Beneficjenci: MŚP

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln zł

Nabór: 01.06.2016 -31.08.2016

Budżet naboru: 1 000 mln zł

POWRÓT