AKTUALNOŚCI

5. PRZYGOTOWANIE FIRMY DO KONTROLI

Wsparcie przy wizycie kontrolnej ze strony Instytucji Pośredniczącej oraz doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji
do kontroli projektu.