AKTUALNOŚCI

4. ROZLICZENIE PRZYZNANEJ DOTACJI

Przygotowanie wniosków o płatność, monitorowanie i kontrola realizacji projektu oraz doradztwo w trakcie wdrażania projektu
o dofinansowanie.