AKTUALNOŚCI

2. KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i analizy finansowej, a także pomoc w nawiązaniu ewentualnej współpracy
z jednostkami naukowymi/badawczymi.