AKTUALNOŚCI

1. ANALIZA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

Analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych oraz rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań
dla projektu