dotacje unijne
Od wielu lat specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego, pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. Fundusze te służą modernizacji, oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, celem podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

W okresie 2014-2020 przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania dofinansowania z następujących programów operacyjnych:

  • Inteligentny Rozwój
  • Regionalne Programy Operacyjne (dla każdego województwa)
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Infrastruktura i Środowisko
  • Polska Cyfrowa
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Polska Wschodnia (dla przedsiębiorców z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego)

Wsparcie może być przeznaczone na realizację takich projektów jak np.:

  • Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych
  • Wdrożenie wyników B+R, nowych technologii
  • Inwestycje o wysokim stopniu innowacyjności
  • Wsparcie działań promocyjnych i eksportowych
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Zakup maszyn i modernizacja zakładów produkcyjnych
  • Szkolenia i podniesienie kompetencji pracowników

Oferta naszej firmy w zakresie dotacji unijnych obejmuje:

  • Analizę możliwości pozyskania wsparcia
  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji konkursowej
  • Monitorowanie projektu w trakcie jego oceny
  • Rozliczenie przyznanej dotacji
  • Przygotowanie firmy do kontroli

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne spotkanie w celu rozpoznania możliwości uzyskania dotacji.